Om Centeret

For næsten 40 år siden - i 1968 - startede en flok entusiastiske spejdere Ravnsø-
Centret, beliggende ved Ravnsø lidt øst for Ry. I 1977 flyttede centret til den nuværende placering, ca. 4 km nordvest for Skanderborg og skiftede navn til Forlev Spejdercenter.


Centermedarbejderne kaldes lagmænd og kendes på de røde tørklæder med sort kant. Lagmændene kommer fra hele landet og alle korps. Der er ca. 80 aktive lagmænd, som bruger weekender, ferier og fridage på at holde centret i stand og drive aktiviteterne.

 

Forlev Spejdercenter er en forening, som drives på 100% frivillig basis. Centret drives for de penge, der kommer ind ved lejre samt udlejning. Alt hvad der tjenes bruges direkte på spejderaktiviteter og vedligeholdelse af centrets faciliteter.

 

Forlev Spejdercenter er et selvstændigt, selvejende center, som ikke er tilknyttet noget korps. Vi er derfor åbne for alle, og lægger vægt på at lave sjovt og udfordrende spejderarbejde for spejdere på alle niveauer. Hvert år har vi i alt op mod 2000 spejdere i vores lejre og på vores kurser.