Foreningen Forlev Spejdercenter

Forlev Spejdercenter startede sin rejse i 1968 på Ravnsøcenteret beliggende ved Ravnsø lidt øst fra Ry. I 1977 flyttede centeret til den nuværende placering, ca. 4 KM nordvest for Skanderborg og skiftede navn til Forlev Spejdercenter.

De frivillige centermedarbejdere kaldes lagmænd og kendes på de røde tørklæder med sort kant. Lagmændene kommer fra hele landet og alle korps. Der er ca. 80 aktive lagmænd, som bruger weekender, ferier og fridage på at holde centeret i stand og drive vores kurser og lejre.

Forlev Spejdercenter er en forening, som drives på 100% frivillig basis. Centreret drives for de penge, der kommer ind ved lejre samt udlejning. Alt hvad der tjenes bruges direkte på spejderaktiviteter og vedligeholdelse af centerets faciliteter.
Foreningen er et selvstændigt, selvejende center, som ikke er tilknyttet et spejderkorps. Du kan derfor frit tilmelde dig vores kurser og lejre uanset tilknytning til korps.

Kontakt forlev spejdercenter

Den daglige kommunikation og drift varetages af den daglige ledelse som kan kontaktes via kontoret@forlev.dk eller Onsdage 19.30-20.30 på telefon 22 33 22 20

Telefonen er lukket i forbindelse med vores kurser og skolernes ferie.

Ønskes der kontakt til bestyrelsen kan der tages kontakt via formand@forlev.dk.

Adresse

Forlev Spejdercenter
Skyggelundsvej 3
8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 33 99