Tør- og Kølecontainer

For at kunne opbevare jeres madvarer forsvareligt i løbet af kurser og sommerlejre har vi en tør- og en kølecontainer.

Det er muligt at leje begge ved større privat arrangementer.