Søen

Vi har en mindre sø, som tiltrækker et dejligt fugleliv og en smule myg til tider.

Søen kan bruges til vandaktiviteter i større og mindre skala. Eksempelvis Tømmerflådebyg, vandsenge til en nat på søen, vandstafetter, svævebane eller til at studere vandinsekter.

Sø
Sø
Sø
Sø
Sø
Sø